Onderwater habitat (voor hyperbaar laswerk)

Stemar heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het ontwerp van een onderwater habitat (droge ruimte) voor een project van DCN Diving. Voor reparaties aan pijpleidingen onder water worden vaak zogeheten ‘onderwater habitats’  (diepzeeverblijven) gebruikt. Een habitat wordt dan over de beschadigde leiding geplaatst. Het water wordt vervolgens uit de habitat gepompt waardoor de leiding droog komt te liggen. De beschadigde leiding kan vervolgens gerepareerd worden in een droge en veilige omgeving. Na de reparatie wordt de habitat weer verwijderd en is de pijpleiding weer klaar voor gebruik.

 

Ontwerpgegevens

Klant: DCN DIVING
Project of object: Onder water habitat (hyperbaric welding habitat)
Doel: Onder water een veilige en droge werkruimte creëren, rondom de beschadigde pijpleiding.
Capaciteit: Ø1000-1100 mm diameter pijpleiding
Gewicht: Het totaal staalgewicht is 81 mT (810 kN)
Afmeting: De lengte is 9 m, breedte is 6 m, hoogte is 3 m. Met de duikbel op de habitat is de totale hoogte 5.5 m.
Ontwerp codes: DNVGL-OS-C101 Design of offshore steel structures 2015

DNVGL-RP-N103 Analysis of marine operations 2017

Waterdiepte: 50m diep (maar kan op specifieke aanvraag ook dieper)

Uitdaging

 1. Eerst is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd of het concept technisch haalbaar is om zonder fundatiepalen (suction piles) een habitat te gebruiken.
 2. Deze specifieke habitat is ontworpen voor een zachte zeebodem. Hiervoor zijn de vier grote stempelvoeten ontwikkeld.
 3. Daarbij is de habitat ook geschikt voor een relatief hoge waterstroming. Hiervoor is extra ballast gebruikt in de stempelvoeten.
 4. Er is ook rekening gehouden met de stabiliteit tijdens de tewaterlating. Hiervoor zijn het zwaartepunt en het rotatiepunt van het drijfvermogen nauwkeurig bepaald. Het hijsen door het zeeniveau (splash zone) is hierdoor stabiel en veilig.

Bijdrage Stemar Engineering

Stemar heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het ontwerp van een onderwater habitat voor een project van DCN Diving. Het ontwerp van de habitat is ontworpen in goede samenwerking met klant en eindgebruiker, DCN Diving. De randvoorwaarden van het project zijn van te voren goed afgebakend. Voorbeelden van de randvoorwaarden zijn:

 1.     Ontwerpcode
 2.     Zeestroming
 3.     Zeebodem gronddrukken
 4.     Waterdiepte
 5.     Duikers toegang tot de habitat via de dock houses (grote en posities)
 6.     Duikers vluchtroute naar de safety bell boven op de habitat
 7.     Bruikbare werkruimte in de habitat
 8.     Hijs en werkvoorzieningen in de habitat
 9.     Jack up hoogte
 10. Hijsen van de gehele habitat (offshore)
 11. Transport berekeningen (sea fastening)
 12. De stempelvoeten zijn voorbereid voor de montage van extra modder matten (voor nog zachtere zeebodem)

Resultaat

Stemar heeft een veilige en breed inzetbare onderwater habitat ontworpen voor DCN Diving. Deze is geschikt voor de reparatie van beschadigde pijpleidingen op de zeebodem. De gevolgen van beschadigingen van een pijpleiding onder water kunnen groot zijn indien ze niet worden verholpen. Bij lekkage of beschadigingen is het dus belangrijk om direct te kunnen schakelen. Met het ontwerp van de habitat van Stemar is dit mogelijk.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Wij zetten de extra stap

 • We ontwikkelen betrouwbare en duurzame oplossingen voor een veilige samenleving.
 • Uw idee wordt verwerkt tot een pragmatische oplossing.
 • We adviseren u deskundig vanuit onze kennis en ervaring.
 • U heeft altijd duidelijkheid over het proces en de ontwikkelingen.
 • Er wordt bijgestuurd waar nodig.
 • We komen gezamenlijk tot de oplossingen voor uw projecten.
Wij zetten de extra stap

Wij staan voor u klaar!

LET’S START NOW

Bent u op zoek naar maatwerk advies op het gebied van Engineering? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we uw uitdaging.

Wij staan voor u klaar!
Bel ons 072 561 52 54