Significante emissievermindering door ontstoffingsinstallatie

Verduurzamen, verschonen en verantwoord ondernemen wordt, naast wettelijk verplicht, steeds meer een streven vanuit de intrinsieke motivatie van bedrijven. Met zijn allen op weg naar een groenere toekomst, een schonere industrie en een kleinere ecologische voetstap, dat is het doel. Zo ook van onze klant, die ons vroeg om hulp bij het verminderen van stofuitstoot bij de productie van staal.

De situatie

In de fabriek van onze klant wordt vloeibaar ruwijzer via aftapgaten in de hoogovens overgebracht in speciale treinen die de omgesmolten ijzererts vervoeren naar het volgende punt in het productieproces. Tijdens het openboren van die tapgaten komt er stof vrij. De bestaande afzuigers bevinden zich naast de installaties en bleken vatbaar voor verbetering.

De aanpak

Stemar ontwierp nieuwe afzuigkappen die zich bóven de taps bevinden in plaats van ernaast. Smidse exemplaren, die lijken op de kappen die worden gebruikt in smederijen. Niet alleen de verminderde emissie draagt bij aan de verduurzaming van het proces, maar ook het feit dat de oude installatie nieuw leven wordt ingeblazen door de nieuwe installatie erop aan te sluiten, valt groen te noemen. Reuse, reduce, recycle.

Het resultaat

De kappen werken heel gericht. Naast de locatie van de installatie, is de vermindering van de uitstoot ook te danken aan het push- en pullsysteem dat we ontwierpen. Afschermwanden en ventilatoren zorgen ervoor dat het stof naar de afzuigpunten wordt geblazen, waardoor de smidse kappen nog beter hun werk kunnen doen. Emissie via het dak wordt zo aanzienlijk verminderd. De totale verschoning bedraagt een schitterende reductie van 75% minder uitstoot van stof! Een mooie stap richting #greensteel.

Wij zetten de extra stap

  • We ontwikkelen betrouwbare en duurzame oplossingen voor een veilige samenleving.
  • Uw idee wordt verwerkt tot een pragmatische oplossing.
  • We adviseren u deskundig vanuit onze kennis en ervaring.
  • U heeft altijd duidelijkheid over het proces en de ontwikkelingen.
  • Er wordt bijgestuurd waar nodig.
  • We komen gezamenlijk tot de oplossingen voor uw projecten.
Wij zetten de extra stap
Bel ons 072 561 52 54